Obilježen 5. decembar – Svjetski dan volontera

Volonteri su pokretači mnogih promjena u društvu, pored konkretnog doprinosa u oblasti socijalno-zdravstvene zaštite oni su pokretači promjena i velika snaga društva. Volonteri nevladine organizacije Ruhama današnji dan obilježio je druženjem sa starim bolesnim i iznemoglim licima. Međunarodni dan volontera proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 17. decembra 1985. godine. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.