Mjesec: Novembar 2021.

DANI INTERNACIONALNE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI

Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni u Hercegovini je institucija čiji je zadatak da potiče razvoj nauke i umjetnosti, čuva, njeguje i promovira znanstvenu i kulturnu tradiciju, a izražava spremnost za promjene koje su primjerene vremenu i potrebama sredine. Centar Ruhama  kao reprezentativna organizacija od posebnog značenja u radu za dobrobit zajednice koji se …

DANI INTERNACIONALNE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI Pročitaj više »

Projektom „B2B ” obilježen Međunarodni dan poduzetnica

Gender centar FBiH i Privredna/Gospodarska komora FBiH predstavili su projekt „B2B platforma za online poslovne susrete i umrežavanje poduzetnica i žena u biznisu”, i time dali doprinos u obilježavanju Međunarodnog dana poduzetnica.  Učesnici u programu uspješnih oranizacija je Centar Ruhama kao dio uspješnih priča.