Paketi

Ustanova pruža usluge i smještaja, boravka te organiziranog stanovanja, usluge pomoći i njege u kući.

PRIVREMENI SMJEŠTAJ ZA VRIJEME TRAJANJA GODIŠNJEG ODMORA

SENIOR CARE: 7 dana minimalni boravak

Program uključuje:

 • Smještaj u superior ili standard sobi opremljenoj s SOS dojavom
 • Uslugu 3+2 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju
 • Mjerenje krvnog tlaka i šećera
 • Praćenje vitalnih parametara (mjerenje krvnog tlaka, puls, temparatura, respiracije)
 • 24 sata zdravstveno-medicinska njega
 • Svakodnevna zdravstvena njega
 • Provođenje zdravstvenih postupaka
 • Priprema i aplikacija terapije
 • Konsultacije fizioterapeuta, praćenje funkcionalnog statusa kod dolaska (20 min)
 • Svakodnevni individualni tretman fizioterapeuta

POVREMENI SMJEŠTAJ ZA VRIJEME TRAJANJA GODIŠNJIH ODMORA

SENIOR VITAL: 10 dana minimalni boravak

Program uključuje:

 • Smještaj u superior ili standard sobi opremljenoj s SOS dojavom
 • Uslugu 3+2 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju
 • Praćenje vitalnih parametara
 • Pregled fizioterapeuta, uzimanje funkcionalnog statusa kod dolaska (20 min)
 • Svakodnevni individualni tretman fizioterapeuta
 • 5 puta sedmično grupne vježbe u trajanju od 30 min
 • Masaža i relaksacija
 • Uključivanja u kreativne radionice i zabavno rekreativne aktivnosti

PRIVREMENI SMJEŠTAJ NAKON OPERATIVNOG ZAHVATA

Program uključuje:

 • Smještaj u superior ili standard sobi opremljenoj s SOS dojavom
 • Uslugu 3+2 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju, mogućnost dijetalne prehrane
 • Praćenje vitalnih parametara
 • 24 sata zdravstvena njega
 • Svakodnevna zdravstvena njega
 • Provođenje zdravstvenih postupaka
 • Aplikacija terapije

PRIVREMENI SMJEŠTAJ NAKON MOŽDANOG UDARA

Program uključuje:

 • Smještaj u superior ili standard sobi opremljenoj s SOS dojavom
 • Uslugu 3+2 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju, mogućnost dijetalne prehrane
 • Praćenje vitalnih parametara
 • 24 sata zdravstvena njega
 • Svakodnevna zdravstvena njega
 • Provođenje zdravstvenih postupaka
 • Priprema i aplikacija lijekova
 • Pregled fizioterapeuta, uzimanje funkcionalnog statusa kod dolaska (20 min)
 • Individualni tretman fizioterapeuta

PRIVREMENI SMJEŠTAJ NAKON FRAKTURE (loma) KUKA

Program uključuje:

 • Smještaj u superior ili standard sobi opremljenoj s SOS dojavom
 • Uslugu 3+2 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju, mogućnost dijetalne prehrane
 • Praćenje vitalnih parametara, mjerenje krvnog tlaka i glukoze u krvi
 • 24 sata zdravstvena njega
 • Svakodnevna zdravstvena njega
 • Provođenje zdravstvenih postupaka
 • Priprema i aplikacija lijekova
 • Pregled fizioterapeuta, uzimanje funkcionalnog statusa
 • Individualni tretman fizioterapeuta

TRAJNI NEOGRANIČENI SMJEŠTAJ

SENIOR VITAL + SENIOR CARE

Program uključuje:

 • Smještaj u superior ili standard sobi opremljenoj s SOS dojavom
 • Uslugu 3+2 obroka dnevno prema zdravstvenom stanju, mogućnost dijetalne prehrane
 • Praćenje vitalnih parametara, mjerenje krvnog tlaka i glukoze u krvi
 • 24 sata medicinska njega
 • Svakodnevna zdravstvena njega
 • Provođenje zdravstvenih postupaka
 • Priprema i aplikacija lijekova
 • Pregled fizioterapeuta, uzimanje funkcionalnog statusa
 • Individualni tretman fizioterapeuta