Medicinska njega

 • Aplikacija injekcione i infuzione terapije
 • Aplikacija inzulinske terapije
 • Previjanje (toaleta) dekubitalnih i postoperativnih rana
 • Promjena i toaleta stome (anuspreter, traheostoma, gastrostoma, urostoma)
 • Hranjenje preko stome i nazogastrične sonde
 • Aplikacija i zamjena urinarnog katetera i ispiranje urethre
 • Mjerenje i kontrola vitalnih parametara (temparatura, puls, disanje, krvni pritisak, saturacija)
 • Kontrola šećera u krvi
 • Uzimanje materijala za labaratorijske pretrage (vađenje/punkcija krvi, urina, stolice)
 • Primjena lokalne i peroralne terapije (kapi, masti, kupke, kisik, klizma)
 • Aplikacija (intramuskularne, intravenozne i subcutane terapije)
 • Primjena parenteralne terapije (infuzije..)
 • Kateterizacija mokračnog mjehura
 • Aplikacija klizme