Fizikalna terapija i rehabilitacija

Potrebna je korisnicima čije stanje zahtjeva dugotrajnu rehabilitaciju, s kroničnim, neurološkim, ortopedskim i reumatološkim bolestima.
Postupci obuhvataju:
 • Kineziterapiju
 • Termoterapiju
 • Masažu

Kineziterapija

 • Individuale vježbe (aktivne, pasivne i asistirane)
 • Trening hodanja
 • Trening transfera
 • Trening koordinacije i ravnoteže
 • Mobilizacija zglobova
 • Respiracijski i kardiovaskularni trening
 • Trening upotrebe ortopedskih pomagala

Elektroterapija

 • TENS (terapija protiv boli)
 • Elektrostimulacija mišića

Termoterapija

 • Krioterapija (led)
 • Topli oblozi

Masaža

Medicinska masaža je jedna od najdjelotvornijih i najpogodnijih procedura fizikalne terapije.
 • Ublažava bol
 • Poboljšava cirkulaciju
 • Ublažava napetost mišića
 • Povećava mobilnost zglobova
 • Povoljno djeluje na imunološki sistem
 • Koristi se kod bolova u mišićima, vratu i kičmemom stubu, kontraktura i deformiteta, nakon povreda i ozljeda ili operativnih zahvata, sportskih povreda, stresa, dišnih i cirkulatornih tegoba