Fizikalna terapija i rehabilitacija

Potrebna je korisnicima čije stanje zahtjeva dugotrajnu rehabilitaciju, s kroničnim, neurološkim, ortopedskim i reumatološkim bolestima.
Postupci obuhvataju:

Kineziterapija

Elektroterapija

Termoterapija

Masaža

Medicinska masaža je jedna od najdjelotvornijih i najpogodnijih procedura fizikalne terapije.