Dodatne usluge

Dodatne usluge korisnici mogu koristiti prema vlastitoj želji i u dogovoru sa stručnim timom.
Postupci obuhvataju:
  • Dostava obroka
  • Usluga čišćenja
  • Usluga pranja rublja
  • Zdravstvena njega
  • Fizikalna terapija i rehabilitacija
  • Medicinska njega
  • Radna terapija
  • Kulturno-zabavne aktivnosti
  • Rekreativne aktivnosti
Navedene aktivnosti mogu se ugovarati pojedinačno ili u okviru individualno osmišljenog paketa.