Radno - okupaciona terapija

  • Briga i podrška u prevazilaženju svakodnevnih barijera proizašle zbog smanjene mobilnosti
  • Psihosocijalna podrška i aktivacija uz ugodno druženje, spriječavanje izoliranosti i usamljenosti
  • Poboljšanje kvaliteta života uz podršku samostalnosti i dostojanstvenom starenju
  • Radna i okupaciona terapija
  • Kreativne i rekreativne radionice
  • Logopedski tretman (nakon moždanog udara)