Usluge gerontodomaćice

Starijoj ili teško pokretnoj osobi potrebnu pomoć u vlastitom domu pruža gerontodomačica, koja obavlja sve potrebne svakodnevne poslove u domačinstvu:
  • Čišćenje
  • Peglanje
  • Kupovina namirnica i ostalih potrebština
  • Kuhanje
  • Dostava lijekova
  • Čuvanje i druženje
  • Za starija lica koja imaju potrebu organizuje se spremanje i dostava obroka.