Mjesec: Februar 2024.

Obilježen 04. februar – Svjetski dan borbe protiv raka

Svake godine, 04. februara, obilježava se Svjetski dan borbe protiv raka, čiji je cilj podići svijest o prevenciji, dijagnosticiranju i mogućnostima liječenja globalne epidemije modernog doba. Svjetski dan raka pri Centru za zbrinjavanje starih i iznemoglih lica Ruhama je obilježen prigodnim radionicama i edukacijama s ciljem podizanja svijesti o pošasti savremenog doba.