Obilježen 4. februar – Svjetski dan borbe protiv karcinoma

Obilježen 4. februar Svjetski dan borbe protiv karcinoma

Širom se svijeta usmjerava pozornost na karcinom, prevenciju, dijagnosticiranje i liječenje, uz priznanje napora organizacijama, zajednicama i pojedincima uloženih za smanjenje globalnog utjecaja bolesti. Ovogodišnji slogan Svjetskog dana borbe protiv raka “Ukloniti prepreke u liječenju/njezi”, što predstavlja podizanje svijesti o problemu i izazovima koje oboljenje nosi.

Centar Ruhama je Svjetski dan borbe protiv karcinoma obilježio sa volonterima, studentima i učenicima kroz edukativne radionice na teme:

  • Edukacija o zdravim stilovima života i prevenciji faktora rizika koji negativno utiču na zdravlje ljudi.
  • Rano otkrivanje malignih neoplazmi putem organiziranih sistemskih skrininga i rane dijagnostike oboljenja.
  • Terapija multidisciplinarnog tipa (operativni tretman, lijekovi, hemoterapija, radioterapija).
  • Palijativna njega kao dio podrške u podizanju kvaliteta života pacijenta i njihovih porodica.