Stručni seminar socijanih radnika

Pristup centara za socijalni rad i ustanova socijalno zdravstvene zaštite na prostoru Bosne i Hercegovine predstavlja osnovu za brigu i zbrinjavanje lica treće životne dobi. Seminar održan u Neumu omogućio je da svi učesnici međusobno razmjene svoja iskustva kao i prepreke na koje svakodnevno nailaze u praksi. Seminar je koristio stručnjacima kako bi imali jedinstven pristup u radu centara za socijalni rad.