Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID

Centar Ruhama kao dio programa “Podrške zaštiti ljudskih prava USAID” s ciljem jačanja i unaprijeđenja organizacijskih kapaciteta budućeg rada.