Posjeta predstavnika Ambasade Kuvajt u BiH, gospodina Saad Al Hajiri  

Posjeta predstavnika Ambasade Kuvajt u Bosni i Hercegovini, gospodina Saad Al Hajiri u radnoj posjeti sa predstavnicima Centra Ruhama. 

 Radi se o posjeti sa ciljem međusobne saradnje u pomoći i zbrinjavanju starih, iznemoglih lica oboljelih lica.