POSJETA JU SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE TEŠANJ

Učenici i profesori  JU Srednje tehničke škole ( Medicinska škola) Tešanj u sklopu stručne ekskurzije posjetili su Centar Ruhama. Tokom posjete učenici su imali priliku da se upoznaju sa historijom i razvojem Centra Ruhama, kao i modernim praksama iz domena profesionalne medicinsko – zdravstvene njege. Na ovaj način učenici su imali priliku usavršiti svoje znanje o palijatvnoj njezi, visokopersonaliziranoj stručnoj zdravstvenoj njezi i komunikacijskim vještinama. Također, učenici zajedno sa profesoricama su dan proveli u druženju  sa korisnicima Centra, te uz pjesmu i razgovor uljepšali njihovu svakodnevnicu. Tokom posjete direktorica Centra Ruhama prof.dr.sci. Nizama R. Aliefendić iskazala je zadovoljstvo posjetom, te je uručila zahvalnicu menadžmentu škole, ljubaznim profesoricama Samri Kurtić, Elmi Hadžan, Saneli Čamdžić.