Podrška razvoju socijalnog poduzetništva Ruhama i CPD Globus

Doprinos jačanju civilnog društva u BiH kroz pružanje međusobne podrške razvoju organizacija civilnog društva i njihovoj međusobnoj saradnji i umrežavanju, predstavlja osnovu za uspostavljanje okvira za efikasne odnose sa vladinim, profitnim sektorom i razvoj građanskog aktivizma, kao i kroz promociju neprofitnog sektora kao kvalitetnog i nezaobilaznog aktera u društveno-ekonomskom razvoju zemlje.