Obilježen 01. oktobar – Međunarodni dan starijih lica

Prvog dana oktobra obilježava se Međunarodni dan starijih osoba u Bosni i Hercegovini  i svijetu, prema odluci Ujedinjenih naroda iz 1990.godine, s ciljem isticanja važnosti osiguravanja životne sredine prilagođene potrebama starijih stanovnika, spriječavanja njihove izoliranosti i marginalizacije, te poboljšanja kvalitete njihovog života.

Centar Ruhama nastavljaja unaprijeđivati položaj starih, bolesnih i iznemoglih lica,  te jačati međugeneracijsku solidarnost. U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba Centar Ruhama je zajedno sa volonterima, učenicima i studentima organizirala niz aktivnosti, kulturne, edukativne, interaktivne, rekreativne radionice, kao i bogat kulturni program u organizaciji KUD “Plamen” na čelu sa gospodinom Harisom Mumunagićem, kojem se posebno zahvaljujemo na posvećenosti našim starim, iznemoglim i bolesnim licima.

Centar Ruhama sa 31 godišnjim iskustvom svoje aktivnosti usmjerava na zdravo starenje i četiri krucijalna gerontološka izazova koji obuhvaćaju način razmišljanja, osjećaja, ponašanja prema starosti i starenju, potpori u pružanju integriranog, intersektoralnog i interdisciplinarnog pristupa u zaštiti zdravlja starijih osoba po čemu je prepoznatljiva u zemlji i svijetu.