Donacija AKOVA GROUP

Neizmjernu zahvalnost upućujemo menadžmentu “Akova group” na vrijednoj donaciji za stara bolesna i iznemogla lica. Svi oni koji su život posvetili čineći dobro, dio su velike mreže dobra, dajući najbolje od sebe za zajednicu  i druge.