DANI INTERNACIONALNE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI

Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni u Hercegovini je institucija čiji je zadatak da potiče razvoj nauke i umjetnosti, čuva, njeguje i promovira znanstvenu i kulturnu tradiciju, a izražava spremnost za promjene koje su primjerene vremenu i potrebama sredine. Centar Ruhama  kao reprezentativna organizacija od posebnog značenja u radu za dobrobit zajednice koji se zalaže za opšte ljudske vrijednosti i ciljeve ostvaruje kroz doprinos humanističkih ideja i demokratskoj afirmaciji zajedno sa visokokvalifikovanim kadrom daje doprinos sveukupnom razvoju kreativnih intelektualnih, duhovnih potencijala nacije.