Kontakt

Dobrovoljni prilog ili novčanu donaciju za program palijativne njege možete uplatiti na broj žiro računa 1340100000002060 kod Investiciono komercijalne banke (IKB)Your message has been sent successfully. Thank you!
* * * *
POSALJI