Bosanski Jezik

Pomaganje drugima u nevolji uvijek je bila osobina ljudi u Bosni koja je imala najveću cijenu na društvenoj ljestvici. Posljednji rat koji je zadesio Bosnu i Hercegovinu potisnuo je mnoge ljudske vrijednosti u drugi plan, a na njihovo mjesto došla je iskonska borba za opstanak, često sa elementima nehumanog i čovjeku nedostojnog ponašanja. Ipak ni u najtežim trenucima beznađa, humanizam nije nestao. Javljao se i pokazivao kao tračak svjetla i nade da nikakve mračne sile i ideje ne mogu zauzeti mjesto za čovjeka ove najvrijednije osobine.

U tom teškom vremenu, kada je hrana imala vrijednost lijeka, dvoje velikih humanista, bračni par Salem i Hatidža Rudić, osnivaju Humanitarnu organizaciju «Ruhama» sa ciljem da pomognu najugroženijoj populaciji stanovništva, starima i nemoćnima. Ono što ih je potaklo da posvete svoj život brizi za stare i nemoćne bila je tragična smrt jedne starije osobe, koja kao i hiljade drugih u to vrijeme svojom plemenitošću i ponosom, nije smogla snage da traži i moli hranu za sebe i svoje najbliže. Upravo taj događaj bio je signal da treba otvoriti vrata, osjetiti ljudsku bol i patnju i pomoći jedni drugima.

Humanitarna organizacija «Ruhama» osnovana je novembra ratne 1993. godine i uredno registrovana kod Višeg suda u Zenici, kao nevladina, nepolitička, demokratska i neprofitna organizacija. Deceniju postojanja ove humanitarne organizacije, koja je u tom periodu zabilježila čak 1.750.000 posjeta i usluga, i na taj način spasila ogroman broj ljudskih života, vrijedi spomenuti i iznad svega poštovati.

U to vrijeme, na stotine mladih volontera dobi od 12. – 22. godine, otvarali su vrata nepokretnim i zaboravljenim starijim osobama, ostavljenim od društva i svojih najbližih na milost i nemilost. Pomagali su im da prebrode tešku situaciju i da shvate da nisu potpuno zaboravljeni. Svaki volonter je opsluživao, u prosjeku, po 10 starijih osoba kojima su po kiši, snijegu i granatama nosili hranu s jednog kraja grada na drugi. U kućama svojih klijenata pripremali bi ogrijev, ložili vatru, održavali higijenu u prostoru gdje su boravili bolesni i nepokretni, prali posuđe, pripremali obroke, šišali ih i pružali im psihološku podršku. Svako izvješće i briga o zdravstvenom stanju klijenata, praćeno je pod budnim okom stručnih i humanih medicinskih timova, koji su pregledali, određivali terapiju i sprovodili je na licu mjesta. Briga o ličnoj higijeni, koja čini osnovu poboljšanja bolesnikovog zdravlja, prepuštena je timu njegovateljica koje brinu o tome da je bolesno lice uvijek u čistom krevetu i presvučeno u čistu odjeću. Povezanost, povjerenje i bliskost između mlađe i starije populacije davalo je i daje snagu, izdržljivost i oslonac za budući opstanak…

Projekat «Kućna njega», kojim je Humanitarna organizacija «Ruhama» započela svoju plemenitu misiju imala je, a i danas ima za cilj da osigura što kvalitetnije usluge i dugoročni oslonac starim i iznemoglim licima iznad 60 godina, sa prioritetnom grupom bolesnih ljudi koji nemaju nikog od bližih srodnika. Kako bi se uspješno stiglo do zadanog cilja neophodno je bilo približiti se svakom pojedincu, bez obzira na njegovu nacionalnu, kulturnu, socijalnu, ili bilo kakvu drugu pripadnost. Vodeća misao bila je pružiti brzu i efikasnu pomoć i težiti ka zadovoljenju potreba, kako bi se na taj način vratilo izgubljeno dostojanstvo svakom čovjeku čineći mu budućnost sigurnijom i boljom.

Mobilni tim ovog projekta, koji je prve dvije godine funkcionisao bez ikakve finansijske podrške, od samog početka pa do danas činilo je preko 240 domaćih i stranih volontera (ljekara, medicinskih tehničara, pravnika, socijalnih radnika i drugih operatora educiranih po posebnim granama, potrebnim za stručnu i kvalitetnu izvedbu pružanja usluga u sklopu ovoga projekta. Povoda za angažovanje tako stručnih lica, dali su stari ljudi kojima je bila neophodna njihova stručna pomoć. U početku, u toku jedne sedmice znalo je biti 3.650, a u toku mjeseca preko 11.000 starih lica kojima je pomoć bila potrebna. Svim tim osobama ona je adekvatno i pružena.

Projekat «Kućna njega» sa «Zdravstveno – higijensko – humanitarnim programom» sprovodi svoje aktivnosti paralelno u Centru «Ruhame» i direktno u kućama klijenata. Ove aktivnosti su podijeljene u četiri zasebna programa i to:

Medicinski program koji uključuje njegu bolesnika, ljekarske preglede, laboratorijske usluge, kontrole srca na EKG aparatu, mijenjanje katetera, previjanje dekubitalnih rana, davanje injekcija i mnoge druge medicinske aktivnosti. «Ruhama» je za proteklih deset godina zabilježila 382.000 registrovanih slučajeva u kojima su starije osobe koristile ovakav vid pomoći.

Sljedeća kategorija uključuje Program za održavanje higijene koji je u toku prošlog desetljeća zabilježio 397.200 slučajeva. Ovaj program obuhvata održavanje lične higijene bolesnika, kao što su kupanje, presvlačenje, šišanje i brijanje, održavanje higijene u prostoru u kom boravi bolesnik, pranje i peglenje veša, te hranjenje i njegovanje bolesnika. I ovaj program se realizuje u Centru kao i direktno u kućama klijenata.

Humanitarni program, kao treća kategorija aktivnosti, obuhvatio je najveći broj, čak 879.420 korisnika. Osnovna aktivnost u sklopu ovog programa je distribucija humanitarne pomoći, u prosjeku i do 3.000 tona, a u koju spada hrana, higijenski preparati, odjeća, obuća, posteljina, pokrivači, drva, peći, roštilji za jednokratnu upotrebu, sanitarije i drugo. Značajno je naglasiti da «Ruhama» nije pomagala samo starijim ljudima i djeci sa posebnim potrebama, nego i mnogim institucijama u gradu, kao što su: nevladine organizacije, različita udruženja i t.d.

I posljednja kategorija koja se vodi pod imenom Dodatni program, a koja nije ništa manje značajna od navedena tri, obuhvata transport bolesnika na hemodijalizu, hemoterapiju, ili druge destinacije neophodne za obavljanje osnovnih životnih dužnosti, kao na primjer regulisanje administrativnih plaćanja u banci, pošti i td. U Dodatni program spadaju i posjete socijalnog radnika i volontera u svrhu zadovoljenja osnovnih dnevnih potreba starijih lica, a to su: odlazak u kupovinu, plaćanje komunalija, pa čak i sam razgovor. Osim toga, u Dodatni program su uključene i oblasti ‘majstor u kući’ i molerski radovi. Ovaj program je obuhvatio 91.380 korisnika.

Za sprovedbu ovih humanih aktivnosti projekta «Kućna njega» u «Zdravstveno – higijensko – humanitarnom programu», specijalno su određeni mobilni timovi i to:

Medicinski tim;

Tim za njegovanje bolesnika;

Tim domaćica i

Ostala ekipa volontera.

Kako bi Mobilnoj ekipi olakšala rad «Ruhama» je nabavila adekvatnu opremu i to: specijalne vakuum aparate za usisavanje, opremu za peglanje, mašine za pranje i sušenje veša, opremu za frizerski salon, laboratorijsku opremu sa specijalnim, najsavremenijim aparatima za analizu krvne slike i ostale uređaje potrebne za kvalitetno pružanje usluga. Osim toga «Ruhama» posjeduje i svoj vozni park koji je, također, neophodan za izvršavanje različitih dužnosti u sklopu projekata i to: Landrower, Ladu, kola hitne pomoći, Nissan patrol, Golf, Opel kadet i t.d. No, Organizacija ne želi stati na tome, ona svakodnevno nastoji proširiti spektar svojih usluga, osigurati stručnom timu što bolje uslove za rad, a tako i svojim klijentima još bolju uslugu.

Kao nagradu za sve napore koje je «Ruhama», na čelu sa svojim timom učinila na polju humanitarne pomoći i pružanja podrške starim licima, zahvaljujući UNHCR-u, 1995. godine smještena je na listu Svjetskih humanitarnih organizacija. Priznanja i od strane Općinskih vlasti nisu izostala, tako da je 1996. godine dobila veliko priznanje «PLAKETU GRADA ZENICE» za izuzetna dostignuća i vanredne uspjehe u oblasti humanitarnog rada, a osnivači «Ruhame» Salem i Hatidža Rudić iste godine proglašeni su za «LIČNOSTI GODINE» grada Zenice. Osim pomenutih, priznanja su pristizala i od strane Federalnog ministarstva i drugih institucija, domaćih i međunarodnih organizacija u vidu zahvalnica ili preporuka.

Bračni par Rudić i ostali članovi Humanitarne organizacije «Ruhama» proteklih deset godina bili su sudionici preko 120 seminara i edukativnih programa o kompletnom načinu rada nevladinih organizacija u Evropi i Sjedinjenim Američkim državama. Također su finansirani od mnogobrojnih internacionalnih organizacija na preporuku UNHCR-a i Internacionalnog Caritas-a, te shodno tome se dokazala kao stručna, ekspeditivna i veoma cijenjena Organizacija, ne samo na području BiH nego gotovo u cijelom svijetu. Dokaz tome je da je svrstana u mrežu nevladinih organizacija koje rade sa starijim licima u cijelom svijetu, sa sjedištem u Vašingtonu, a prošle godine postala je i član Inovacijskog Foruma organizacija sa projektom Kućne njege, za Centralnu i Istočnu Evropu.

Rad Organizacije je javan, a dokumentacija o svakoj poduzetoj akciji, svakoj dobijenoj donaciji, raspodjeli humanitarne pomoći, posjetama ljekara i volontera ili predstavnika vlasti i predstavnika drugih humanitarnih organizacija «Ruhami», uredno se bilježi. Osim toga, «Ruhama» posjeduje vlastitu arhivu video-zapisa, kao i pismenih izvještaja o raspodjeli donacija koji se daju na uvid donatorima. Svake godine «Ruhama» dostavlja periodične i godišnje izvještaje koji su arhivirani u Ženevskoj palati, gdje je sjedište UNHCR-a, kao i izvještaje redovne jednogodišnje Internacionalne revizorske kontrole.

Desetljeće rada Humanitarne organizacije «Ruhama» potpomogle su mnoge Internacionalne organizacije, a među njima treba istaći – UNHCR, Equilibre, IRC, NPA, World Vision, MDM, WHO, UNICEF, AICF, MSF, PSF, Brike, UMCOR, Cross Roads, Menshen in Nood, World Church Service, Internacionalni Caritas, ČIZLE iz Italije i druge. Prijatelji Organizacije su također Turska, Njemačka i Holandska brigada SFOR-a, kao i Holandska i Kanadska ambasada, bračni par Andre i Mara, Stefan i Mary, i brojne druge institucije, organizacije i prijatelji «Ruhame». U novije vrijeme kroz humanitarni program se uključuje i privatni sektor iz kojeg izdvajamo preduzeće «Agroekonomik» Zenica

Humanitarna organizacija «Ruhama» svakodnevno proširuje spektar svojih aktivnosti i nastoji poboljšati uslove rada svom Mobilnom timu i u Centru. Krajnji cilj još uvijek nije zacrtan, ali osnovni, onaj koji je postavljen na samom početku, i danas se poštuje, a to je POMAGATI DRUGIMA U NEVOLJI. Ipak, osnovne konture budućeg rada su već zamišljene, a postoji ideja i da se izgradi «Gerijatrijski centar» u kom bi se zdravstveno-higijenska pomoć starijim i iznemoglim licima pružala adekvatno, kvalitetno i profesionalno, bazirajući svoj rad na demokratskim, volonterskim i humanim principima…